Dane spółki

COBI SA

adres siedziby: ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer w KRS: 0000025310

Kapitał zakładowy: 8.250.000,00 PLN w całości opłacony

NIP: 9521783570

REGON: 013276278

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.