Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Działanie 1.2 – Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka.

Działanie 1.2 – Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka.

17-12-2012

 

Działanie 1.2 – Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka.

 

 

 

 

W dniu 14 czerwca 2012 r. złożono Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.2 – Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka.

Wniosek został oceniony pozytywnie. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01.01.2013 do 31.12.2014.

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.