Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Działanie 1.2 – Ogłoszenie o zatrudnieniu.

Działanie 1.2 – Ogłoszenie o zatrudnieniu.

17-12-2012

 

Działanie 1.2 – Ogłoszenie o zatrudnieniu.

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego zatrudnimy pracowników do nowopowstającego działu B+R:

 

 

Kierownika działu B+R

 

Opis stanowiska:

Samodzielny pracownik naukowy prowadzący i nadzorujący prace badawczo – rozwojowe. Podlega bezpośrednio Zarządowi spółki. Zakres czynności:

·         udział w tworzeniu i planowaniu koncepcji badawczych,

·         prognozowanie kierunków rozwoju z obszaru zainteresowania firmy,

·         kreowanie tematów, idei i projektów badawczych,

·         udział w aktualnych pracach badawczo-rozwojowych,

·         interpretacja wyników badań.

 

Wymagania:

·         doktorat uzyskany na uczelni technicznej (preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja, informatyka, robotyka, mechatronika),

·         doświadczenie i udokumentowane osiągnięcia w prowadzeniu badań przemysłowych               i eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie obszarów wskazanych w pkt 1,

·         Znajomość nowoczesnych urządzeń telefonii mobilnej oraz ich wykorzystywania w procesach zdalnego sterowania,

·         doświadczenie i udokumentowane osiągnięcia w zakresie projektowania i wdrażania:

- urządzeń i rozwiązań bezprzewodowej komunikacji radiowej,

- systemów przenoszenia napędu,

- rozwiązań urządzeń wykorzystujących ekrany dotykowe,

·         wiedza z zakresu robotyki, informatyki lub mechaniki,

·         orientacja na innowacyjność, efektywność, terminowość, odpowiedzialność, systematyczność,

·         umiejętność pracy w zespole.

 

 

Specjalistę działu B+R

 

Opis stanowiska:

Pracownik naukowy podlegający Kierownikowi działu B+R. Zakres czynności:

·         realizacja aktualnie prowadzonych badań,

·         wyszukiwanie trendów i ciekawostek z obszaru zainteresowań firmy,

·         udział w aktualnych pracach badawczo-rozwojowych,

·         sporządzanie analiz wyników badań,

·         udział w pracach związanych z utrzymaniem poziomu jakości wyrobów.

 

Wymagania:

·         ukończone studia na uczelni o profilu technicznym (preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja, informatyka, robotyka, mechatronika), tytuł magistra inżyniera,

·         doświadczenie w pracy w dziale B+R,

·         umiejętność sporządzania:

- dokumentacji technicznej i technologicznej,

- specyfikacji technicznych,

- instrukcji obsługi urządzeń,

·         orientacja na innowacyjność, efektywność, terminowość, odpowiedzialność, systematyczność,

·         umiejętność pracy w zespole.

 

 

Oferujemy:

·         zatrudnienie na umowę o pracę,

·         elastyczne godziny pracy,

·         możliwość pracy zdalnej (aby nie kolidowała z zajęciami na uczelni),

·         praktyczne wykorzystanie swojej wiedzy teoretycznej.

 

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji do 31.12.2012 r. na:

rekrutacja@cobi.pl

lub pocztą na adres:

COBI S.A.

ul. Żegańska 1

04-713 Warszawa

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.