Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Działanie 1.2 – Ogłoszenie o realizacji projektu.

Działanie 1.2 – Ogłoszenie o realizacji projektu.

12-02-2013

 

Działanie 1.2 – Ogłoszenie o realizacji projektu.

 

 

 

 

dla rozwoju Mazowsza

 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Spółka Akcyjna Cobi przystąpiła do realizacji Projektu pt. „Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie możliwości innowacyjnego wykorzystywania urządzeń mobilnych          w nowych i istniejących produktach znajdujących zastosowanie w obszarach komercyjnym i edukacyjnym”  w ramach Działania 1.2 Budowa sieci współpracy nauka - gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Projekt realizowany będzie w okresie 01/01/13 – 31/12/14 w warszawskiej siedzibie firmy  - ul. Jaskrów 11 –  poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, których wynikiem będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych linii nowych produktów oraz znaczące ulepszenie wybranych, dotychczas oferowanych produktów – zabawek edukacyjnych rozwijających zainteresowanie i umiejętności         w dziedzinie technologii informatycznych i mechatroniki.

Całkowita wartość projektu: 2 549 240,00 PLN, kwota dofinansowania: 822 650,86 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.