Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Działanie 1.1 - wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

Działanie 1.1 - wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

03-12-2013

Działanie 1.1 - wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

 

W dniu 22 marca 2013 roku złożono Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1, Schemat B – Bezpośrednie Dotacje Inwestycyjne. Wniosek został oceniony pozytywnie.

 Realizacja projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Cobi S.A. poprzez wdrożenie Nowego Centrum Obróbczego w Mielcu do produkcji form wtryskowych i elementów form wtryskowych” przewidziana jest na okres od 01.12.2013 roku do 31.03.2014 roku.

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.