Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Działanie 6.1 – Paszport do eksportu I etap

Działanie 6.1 – Paszport do eksportu I etap

01-10-2009

Działanie 6.1 – Paszport do eksportu I etap       Działanie 6.1 – Paszport do eksportu I etap

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość
 
 
Warszawa, 01 października 2009 r.
 
 

 

W dniu 29 czerwca 2009 r. COBI S.A. podpisało, z Polską Agencją Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca, Fundacja Małych i Średnich przedsiębiorstw w Warszawie, Umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-14-022/09-00 Etap I – Przygotowanie planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 września 2009 r. Regionalna Instytucja Finansująca stwierdziła zgodność złożonej przez nas dokumentacji z Umową i zatwierdziła przygotowany Plan rozwoju eksportu, co uprawnia nas do złożenia wniosku o dofinansowanie drugiego etapu Działania 6.1 – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

 

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.