Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Zaproszenie do korzystania z nowych i znacząco ulepszonych ofert

Zaproszenie do korzystania z nowych i znacząco ulepszonych ofert

09-01-2015

W związku z zakończeniem realizacji Projektów pt. „Wzrost konkurencyjności COBI S.A. poprzez wdrożenie Nowego Centrum Obróbczego w Mielcu do produkcji form wtryskowych i elementów form wtryskowych” oraz „Poprawa konkurencyjności Cobi S.A. dzięki wdrożeniu nowoczesnej obrabiarki sterowanej numerycznie (CNC) do wytwarzania form wtryskowych i elementów form wtryskowych” spółka COBI S.A. pozyskała następujące
nowe środki trwałe:
• Frezerskie Centrum Obróbcze Fidia HS664RT z wyposażeniem
• Obrabiarka numeryczna CNC Fidia BSE1700 z wyposażeniem
• Komputery przenośne
• Kamery IP

oraz wartości niematerialne i prawne:

·  Oprogramowanie inżynierskie Delcam Power Mill

Nowoczesne aktywa pozwalają na istotne rozszerzenie działalności usługowej firmy o nowe i znacząco ulepszone usługi oferowane dotychczas.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami w ramach dwóch grup usług:

1.  Nowe usługi

2.  Znacząco ulepszone usługi

 

Zakresy usług, terminy realizacji oraz ceny ustalane będą na podstawie indywidualnych zleceń.

 

 

Oferta nowych usług

 

Nowa usługa produkcyjna dedykowana jest do wytwarzania, z powierzonych materiałów, form wtryskowych i elementów form wtryskowych, szczególnie dla nowych branż (poza zabawkarską), np. :

opakowań – np. zakrętki, wieczka do opakowań kosmetyków  etc.

telekomunikacji – wyposażenia mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. uchwyty do telefonów komórkowych etc.

 

Nowa usługa produkcyjna umożliwia:

  • wytwarzanie nowych wyrobów, w wysokowydajnym NCO, z zapewnieniem najwyższej jakości produkcji oraz pracy zgodnie z normą ISO 9001;
  • pełną automatyzację procesu produkcji i zdalny nadzór w systemie 24/24 z dowolnej lokalizacji z dostępem do internetu
  • bieżący monitoring stanu realizacji dedykowanych zleceń poprzez system kamer IP, po przydzieleniu ograniczonych uprawnień zleceniodawcy archiwizację plików wideo rejestracji procesu produkcji będących podstawą do podejmowania działań w zakresie optymalizacji, usprawnienia/korekcji procesów produkcyjnych oraz dedykowanych aplikacji informatycznych nimi sterujących oraz mogących stanowić materiał dowodowy.
  • skrócenie czasu frezowania,
  • zwiększenie jakości, dokładności i powtarzalności obrabianych elementów
  • mniejsze zużycie narzędzi, zwiększając tym samym ich trwałość oraz czas użytkowania, przy zwiększonej wydajności produkcyjnej
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie ilości:

-  wytwarzania odpadów

-  zużycia energii

-  szkodliwych emisji, hałasu, mediów

 

     Usługa informatyczna umożliwia m.in.

·   obsługę zleceń z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi nowoczesnej platformy ICT

·   tworzenie przez własny personel oprogramowania narzędziowego i przesyłania go bezpośrednio do obrabiarki on – line z dowolnej lokalizacji z dostępem do internetu

·   opracowanie, na zlecenie klientów, dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej, technologicznej etc., w formie plików cyfrowych – przesyłanych on – line do maszyny.

·   digitalizacja do poziomu języka narzędziowego maszyny zleceń elementów i form wtryskowych

 

 

Oferta znacząco ulepszonych usług

 

Dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi platformy ICT (oprogramowanie, laptopy, system monitoringu i nadzoru produkcji, zdalna obsługa i aplikacja nowych zleceń) znacząco została ulepszona świadczona dotychczas, na aktualnie wykorzystywanym parku maszynowym, prosta usługa produkcyjna.

Ulepszenia obejmą:

·  projektowanie i konstrukcję form wtryskowych i elementów form wtryskowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi platformy ICT (laptopy, oprogramowanie CAD/CAM) wytwarzanych na dotychczas wykorzystywanym parku maszynowym

·  zdalne nadzorowanie i monitorowanie procesu produkcji za pomocą kamer IP w trybie 24/24 z  dowolnej lokalizacji z dostępem do internetu, przez personel COBI S.A.

·  aplikację nowych zleceń za pomocą zdalnego dostępu do internetu.

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.