Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Zaproszenie do korzystania z nowych i znacząco ulepszonych ofert

Zaproszenie do korzystania z nowych i znacząco ulepszonych ofert

09-01-2015

W związku z zakończeniem realizacji Projektów pt. „Wzrost konkurencyjności COBI S.A. poprzez wdrożenie Nowego Centrum Obróbczego w Mielcu do produkcji form wtryskowych i elementów form wtryskowych” oraz „Poprawa konkurencyjności Cobi S.A. dzięki wdrożeniu nowoczesnej obrabiarki sterowanej numerycznie (CNC) do wytwarzania form wtryskowych i elementów form wtryskowych” spółka COBI S.A. pozyskała następujące
nowe środki trwałe:
• Frezerskie Centrum Obróbcze Fidia HS664RT z wyposażeniem
• Obrabiarka numeryczna CNC Fidia BSE1700 z wyposażeniem
• Komputery przenośne
• Kamery IP

oraz wartości niematerialne i prawne:

·  Oprogramowanie inżynierskie Delcam Power Mill

Nowoczesne aktywa pozwalają na istotne rozszerzenie działalności usługowej firmy o nowe i znacząco ulepszone usługi oferowane dotychczas.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami w ramach dwóch grup usług:

1.  Nowe usługi

2.  Znacząco ulepszone usługi

 

Zakresy usług, terminy realizacji oraz ceny ustalane będą na podstawie indywidualnych zleceń.

 

 

Oferta nowych usług

 

Nowa usługa produkcyjna dedykowana jest do wytwarzania, z powierzonych materiałów, form wtryskowych i elementów form wtryskowych, szczególnie dla nowych branż (poza zabawkarską), np. :

opakowań – np. zakrętki, wieczka do opakowań kosmetyków  etc.

telekomunikacji – wyposażenia mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. uchwyty do telefonów komórkowych etc.

 

Nowa usługa produkcyjna umożliwia:

  • wytwarzanie nowych wyrobów, w wysokowydajnym NCO, z zapewnieniem najwyższej jakości produkcji oraz pracy zgodnie z normą ISO 9001;
  • pełną automatyzację procesu produkcji i zdalny nadzór w systemie 24/24 z dowolnej lokalizacji z dostępem do internetu
  • bieżący monitoring stanu realizacji dedykowanych zleceń poprzez system kamer IP, po przydzieleniu ograniczonych uprawnień zleceniodawcy archiwizację plików wideo rejestracji procesu produkcji będących podstawą do podejmowania działań w zakresie optymalizacji, usprawnienia/korekcji procesów produkcyjnych oraz dedykowanych aplikacji informatycznych nimi sterujących oraz mogących stanowić materiał dowodowy.
  • skrócenie czasu frezowania,
  • zwiększenie jakości, dokładności i powtarzalności obrabianych elementów
  • mniejsze zużycie narzędzi, zwiększając tym samym ich trwałość oraz czas użytkowania, przy zwiększonej wydajności produkcyjnej
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie ilości:

-  wytwarzania odpadów

-  zużycia energii

-  szkodliwych emisji, hałasu, mediów

 

     Usługa informatyczna umożliwia m.in.

·   obsługę zleceń z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi nowoczesnej platformy ICT

·   tworzenie przez własny personel oprogramowania narzędziowego i przesyłania go bezpośrednio do obrabiarki on – line z dowolnej lokalizacji z dostępem do internetu

·   opracowanie, na zlecenie klientów, dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej, technologicznej etc., w formie plików cyfrowych – przesyłanych on – line do maszyny.

·   digitalizacja do poziomu języka narzędziowego maszyny zleceń elementów i form wtryskowych

 

 

Oferta znacząco ulepszonych usług

 

Dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi platformy ICT (oprogramowanie, laptopy, system monitoringu i nadzoru produkcji, zdalna obsługa i aplikacja nowych zleceń) znacząco została ulepszona świadczona dotychczas, na aktualnie wykorzystywanym parku maszynowym, prosta usługa produkcyjna.

Ulepszenia obejmą:

·  projektowanie i konstrukcję form wtryskowych i elementów form wtryskowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi platformy ICT (laptopy, oprogramowanie CAD/CAM) wytwarzanych na dotychczas wykorzystywanym parku maszynowym

·  zdalne nadzorowanie i monitorowanie procesu produkcji za pomocą kamer IP w trybie 24/24 z  dowolnej lokalizacji z dostępem do internetu, przez personel COBI S.A.

·  aplikację nowych zleceń za pomocą zdalnego dostępu do internetu.

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.

Produkt został dodany do schowka.