Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Działanie 1.2 – Ogłoszenie o przedłużeniu terminu realizacji projektu.

Działanie 1.2 – Ogłoszenie o przedłużeniu terminu realizacji projektu.

16-01-2015

 

Działanie 1.2 – Ogłoszenie o przedłużeniu terminu realizacji projektu.

 

 

 

 

dla rozwoju Mazowsza

 

Od dnia 1 stycznia 2013 r. Spółka Akcyjna Cobi realizuje Projekt pt. „Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie możliwości innowacyjnego wykorzystywania urządzeń mobilnych w nowych              i istniejących produktach znajdujących zastosowanie w obszarach komercyjnym i edukacyjnym” w ramach Działania 1.2 Budowa sieci współpracy nauka - gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

W dniu 19.12.2014 r. został podpisany aneks do umowy przedłużający realizację niniejszego projektu do dnia 31.03.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 2 549 240,00 PLN, kwota dofinansowania: 822 650,86 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.