Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Działanie 1.2 – Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu.

Działanie 1.2 – Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu.

01-04-2015

 

Działanie 1.2 – Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu.

 

 

 

 

dla rozwoju Mazowsza

 

Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie możliwości innowacyjnego 

wykorzystywania urządzeń mobilnych w nowych i istniejących produktach znajdujących zastosowanie    

w obszarach komercyjnym i edukacyjnym

 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Projekt został zrealizowany w okresie: 01.01.2013 r. – 31.03.2015 r.

Beneficjent: Cobi Spółka Akcyjna

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

oraz ze środków budżetu państwa

 

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.