Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki laserowej

Wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki laserowej

18-04-2018

Cobi Factory S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie”

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki laserowej do produkcji nowych kolekcji modeli pojazdów w skali.

Dofinansowanie Projektu z UE: 513.420,00 PLN

Wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki laserowej

 

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.