Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

28-12-2009

Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B      Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B    

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość
 
Warszawa, 17 grudnia 2009 r.
 

 

W dniu 11 sierpnia 2009 r. COBI S.A. podpisało, z Polską Agencją Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca, Fundacja Małych i Średnich przedsiębiorstw w Warszawie, Umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-003/09-00 w ramach działania 8.2.
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

 

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.