Wzór oferty

09-05-2011

                                                                                                                                                                                                                                           …………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

OFERTA

 

 

I. NAZWA I ADRES OFERENTA:

 

……………………………………………………….

………………………………………………………

NIP: ………………………………….

REGON:……………………………..

KRS: ………………………………...

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

 

III. OFERUJĘ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

 

 

Cena w zł.

Cena słownie w zł.

Netto

 

 

Podatek VAT

 

 

Brutto

 

 

 

 

IV. DEKLARUJĘ PONADTO:

           

1.      Termin wykonania zamówienia do ……………………..

2.      Termin ważności oferty do ……………………………..

 

V. OŚWIADCZEM, ŻE:

 

1.       Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.       Osobą upoważnioną do przyjmowania i udzielania informacji w sprawie niniejszej oferty

 jest:………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………..

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Pliki do pobrania

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.

Produkt został dodany do schowka.