Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 1.2 - Zakup oprogramowania.

Działanie 1.2 - Zakup oprogramowania.

16-01-2013

 

Działanie 1.2 - Zakup oprogramowania.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:

 

„Profesjonalne oprogramowanie do tworzenia i obsługi multimediów cyfrowych”

 

 

Warszawa, dnia 16.01.2013 r.

 

Zamawiający:

COBI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

NIP 9521783570

REGON: 013276278

KRS: 0000025310

Tytuł Projektu:

Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie możliwości innowacyjnego wykorzystywania urządzeń mobilnych w nowych i istniejących produktach znajdujących zastosowanie w obszarach komercyjnym i edukacyjnym.

Przedmiot zamówienia:

Profesjonalne oprogramowanie do tworzenia i obsługi multimediów cyfrowych, które ma zapewnić:

 

·         możliwość projektowania i pracy z obiektami 3D (przeciąganie cieni w odpowiednie miejsca, animowanie obiektów 3D, nadawanie obiektom 3D wyglądu szkiców)

·         retuszowanie obrazów

·         tworzenie prezentacji wideo z możliwością ulepszania dowolnych klipów, łączenia klipów i nieruchomych obrazów z wykorzystaniem przejść, dźwięku i efektów

·         tworzenie fotograficznego efektu rozmycia

·         tworzenie wzorów wektorowych

·         konwertowanie obrazów rastrowych na wektorowe z opcją edytowania

·         stosowanie gradientów do pociągnięć pędzla

·         edytowanie materiału z wielu kamer

·         dynamiczne przycinanie osi czasu

·         stabilizację obrazu wideo

·         śledzenie kamery 3D

·         śledzenie promieni oraz tworzenie efektu bryły dla tekstu i kształtów

·         wtapianie ze zmiennymi maskami

·         zaawansowaną ocenę kolorów.

Wykonanie w technologii 64 bitowej.

Kryterium oceny:

Cena – 100%

Miejsce składania ofert:

04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1

Forma złożenia ofert:

Drogą elektroniczną na adres: bm@cobi.pl

Pocztą tradycyjną, na adres: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1

Osobiście na adres: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1

Termin złożenia ofert:

29.01.2013 r.

Termin realizacji zamówienia

31.01.2013 r.

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.