Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 1.2 – wzór oferty

Działanie 1.2 – wzór oferty

16-01-2013

 

Działanie 1.2 – wzór oferty

 

 

…………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

OFERTA

 

 

I. NAZWA I ADRES OFERENTA:

 

……………………………………………………….

………………………………………………………

NIP: ………………………………….

REGON:……………………………..

KRS: ………………………………...

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

III. OFERUJĘ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

 

 

Cena w zł.

Cena słownie w zł.

Netto

 

 

Podatek VAT

 

 

Brutto

 

 

 

IV. DEKLARUJĘ PONADTO:

           

1.      Termin wykonania zamówienia do ……………………..

2.      Termin ważności oferty do ……………………………..

 

V. OŚWIADCZEM, ŻE:

 

1.       Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.       Osobą upoważnioną do przyjmowania i udzielania informacji w sprawie niniejszej oferty

 jest:………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

                                                                                         ………………………………………………………………………………..

                                                                     Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Pliki do pobrania

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.