Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 1.2 - Urządzenie do prototypowania – drukarka 3D

Działanie 1.2 - Urządzenie do prototypowania – drukarka 3D

03-12-2013

 

Działanie 1.2 - Urządzenie do prototypowania – drukarka 3D

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:

 

„Urządzenie do prototypowania – drukarka 3D”

 

 

Warszawa, dnia 03.12.2013 r.

Zamawiający:

COBI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

NIP 9521783570

REGON: 013276278

KRS: 0000025310

Tytuł Projektu:

Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie możliwości innowacyjnego wykorzystywania urządzeń mobilnych w nowych i istniejących produktach znajdujących zastosowanie w obszarach komercyjnym i edukacyjnym.

Przedmiot zamówienia:

Urządzenie do prototypowania – drukarka 3D

·         wymiar komory roboczej: co najmniej 150mm x 150mm x200mm

·         komunikacja sieciowa: Interfejs 10/100 base

·         zgodność systemu z systemem operacyjnym profesjonalnego komputera (stacji roboczej)

·         grubość warstw nakładanego materiału modelowego i pomocniczego: nie więcej niż 0,35mm/0,27mm

·         możliwość stosowania wielokolorowych materiałów

Kryterium oceny:

Cena – 40%

Dokładność – 40%

Grubość warstw nakładanego materiału modelowego – 20%

Warunki oceny Ofert

Warunkiem dopuszczenia do oceny Ofert jest spełnienie wszystkich warunków wskazanych w pozycji Przedmiot zamówienia oraz wypełnienie wszystkich pół załączonego formularza ofertowego, którego wzór nie może podlegać zmianie. Wszelkie ingerencje w ustalony wzór formularza skutkować będą odrzuceniem oferty.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów w wyniku oceny Ofert kryteriami rozstrzygającymi będą wskazane w kolejności w pozycji Kryterium oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

·         prowadzenia negocjacji, w zakresie warunków realizacji dostaw, z wybranym/mi Oferentem/ami. 

·         odwołania lub zamknięcia Postępowania i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.

Wykonawcy, do którego skierowano zapytanie, nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia Postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

Miejsce składania ofert:

04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Forma złożenia ofert:

Drogą elektroniczną na adres: e.grabinska@cobi.pl

Pocztą tradycyjną, na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Osobiście na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Termin złożenia ofert:

Do 10.12.2013 r.

Termin realizacji zamówienia

Do 31.01.2014 r.

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.