Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 1.1 – Frezerskie centrum obróbcze

Działanie 1.1 – Frezerskie centrum obróbcze

04-12-2013

Działanie 1.1 – Frezerskie centrum obróbcze

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:

 

 

„Frezerskie Centrum Obróbcze do obróbki wysokoprędkościowej”

 

 

Warszawa, dnia 04.12.2013 r.

Zamawiający:

 

COBI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

NIP 9521783570

REGON: 013276278

KRS: 0000025310

Tytuł Projektu:

 

Wzrost konkurencyjności Cobi S.A. poprzez wdrożenie Nowego Centrum Obróbczego w Mielcu do produkcji form wtryskowych i elementów form wtryskowych.

Przedmiot zamówienia:

 

Frezerskie centrum obróbcze do obróbki wysokoprędkościowej

Według załączonej specyfikacji technicznej – Zał. nr 1

 

Kryterium oceny:

Cena – 100%

Miejsce składania ofert:

04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Forma złożenia ofert:

Drogą elektroniczną na adres:

Pocztą tradycyjną, na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Osobiście na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Termin złożenia ofert:

Do 31.12.2013 r.

Termin realizacji zamówienia

Do 31.03.2014 r.

Uwagi

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

·         spełniające wszystkie wymagania wskazane w specyfikacji technicznej – Zał. nr 1

·         zawierające wszystkie informacje wskazane we wzorze oferty – Zał. nr 2

 

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.