Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 1.2 - Usługi doradcze w zakresie przygotowania opakowań i instrukcji dla znacząco udoskonalonych produktów

Działanie 1.2 - Usługi doradcze w zakresie przygotowania opakowań i instrukcji dla znacząco udoskonalonych produktów

05-12-2014

 

Działanie 1.2 - Usługi doradcze w zakresie przygotowania opakowań i instrukcji dla znacząco udoskonalonych produktów

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:

 

„Usługi doradcze w zakresie przygotowania opakowań i instrukcji dla znacząco udoskonalonych produktów”

 

Warszawa, dnia 05.12.2014 r.

Zamawiający:

 

COBI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

NIP 9521783570

REGON: 013276278

KRS: 0000025310

Tytuł Projektu:

 

Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie możliwości innowacyjnego wykorzystywania urządzeń mobilnych w nowych i istniejących produktach znajdujących zastosowanie w obszarach komercyjnym i edukacyjnym.

Przedmiot zamówienia:

 

USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA OPAKOWAŃ I INSTRUKCJI DLA ZNACZĄCO UDOSKONALONYCH PRODUKTÓW

 

DOTYCZY ZABAWEK ELEKTRONICZNYCH – KONSTRUKCYJNYCH, ZESTAWÓW KLOCKOWYCH COBI SERII ELECTONIC

 

Dotychczasowe zestawy, których produkcje zakończono w 2013 roku:

· 21901 – czołg Challanger I

- 15 funkcyjny 

- sterowany pilotem IR

· 21900 – czołg T-72

- 10 funkcyjny

- sterowany pilotem IR

Udoskonalone produkty planowane do produkcji w 2015 roku:

· 21905 – Czołg Challanger I

- 15 funkcyjny

- zmiana sposobu budowy modelu, wymiana klocków oraz figurek i wyposażenia,   zmieniony wygląd zewnętrzny zabawki i jej funkcjonalności i programowania

- sterowany pilotem IR 

- sterowany dowolnym telefonem z oprogramowaniem Android lub OS

- sterowany dowolnym tabletem z oprogramowaniem Android lub OS

· 21904 – Czołg T-72

- 10 funkcyjny

- zmiana sposobu budowy modelu, wymiana klocków oraz figurek i wyposażenia, - zmieniony wygląd zewnętrzny zabawki i jej funkcjonalności i programowania

- sterowany pilotem IR 

- sterowany dowolnym telefonem z oprogramowaniem Android lub OS

- sterowany dowolnym tabletem z oprogramowaniem Android lub OS

 

Usługa doradcza winna wskazywać na:

· Typ i rodzaj opakowania

·  Rozmiar opakowania jednostkowego

·  Sposób pakowania zbiorczego

·  Użycie kolorów i materiałów

·  Leyaut opakowania i instrukcji

·  Zdjęcia do wykorzystania w opakowaniu i instrukcji

·  Wskazanie najkorzystniejszych wykonawców opakowań i instrukcji

·  Wykonanie projektu graficznego

·  Wykonanie prototypu / próbnego wydruku opakowań i instrukcji na docelowym materiale

Kryterium oceny:

 

Cena – 60%

Termin płatności w dniach liczony od daty wystawienia faktury – 40%

Miejsce składania ofert:

04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Forma złożenia ofert:

Drogą elektroniczną na adres: lub

Pocztą tradycyjną, na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Osobiście na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Termin złożenia ofert:

Do 12.12.2014 r.

Termin realizacji zamówienia

Do 31.12.2014 r.

Uwagi

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: zawierające wszystkie informacje wskazane we wzorze oferty – Zał. nr 1

W przypadku uzyskania równej ilości punktów w wyniku oceny Ofert kryteriami rozstrzygającymi będą wskazane w kolejności w pozycji Kryterium oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

· prowadzenia negocjacji, w zakresie warunków realizacji dostaw, z wybranym/mi Oferentem/ami. 

· odwołania lub zamknięcia Postępowania i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.

Wykonawcy, do którego skierowano zapytanie, nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia Postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

 

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.