Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 1.2 - Oprogramowanie wbudowanego sterownika/komputera i sterownika/telefonu

Działanie 1.2 - Oprogramowanie wbudowanego sterownika/komputera i sterownika/telefonu

12-12-2014

 

Działanie 1.2 - Oprogramowanie wbudowanego sterownika/komputera i sterownika/telefonu

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:

 

„Oprogramowanie wbudowanego sterownika/komputera i sterownika/telefonu”

 

Warszawa, dnia 12.12.2014 r.

Zamawiający:

COBI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

NIP 9521783570

REGON: 013276278

KRS: 0000025310

Tytuł Projektu:

Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie możliwości innowacyjnego wykorzystywania urządzeń mobilnych w nowych i istniejących produktach znajdujących zastosowanie w obszarach komercyjnym i edukacyjnym.

Przedmiot zamówienia:

1. Oprogramowane wbudowanego sterownika/komputera musi spełniać następujące wymagania:

· Komunikacja z telefonem za pośrednictwem łącza bluetooth, zgodnego co najmniej ze standardem 2.0, Class 2.

· Oprogramowanie będzie przeprowadzało autoryzacje połączenia łącza bluetooth z wykorzystaniem indywidualnego numeru modelu lub innego mechanizmu pozwalającego jednoznacznie identyfikować połączenie.

· Oprogramowanie będzie mogło sterować co najmniej czterema wyjściami napięciowymi z regulacje kierunku i napięcia w zakresie udostępnionym przez implementacje elektroniki.

· Oprogramowanie będzie przesyłało do telefonu informacje zwrotną z co najmniej czterech czujników w zakresie udostępnionym przez implementacje elektroniki.

· Oprogramowanie będzie również obsługiwało sterowanie za pomocą pilota Cobi łącznie z funkcjami związanymi z wyborem kanału.

2. Oprogramowanie wbudowanego sterownika/telefonu (aplikacja na urządzenia z ekranem dotykowym) musi spełniać następujące wymagania:

· Oprogramowanie będzie komunikowało się z modelem za pośrednictwem łącza bluetooth.

· Oprogramowanie będzie przeprowadzało autoryzacje połączenia łącza bluetooth z wykorzystaniem indywidualnego numeru modelu lub innego mechanizmu pozwalającego jednoznacznie identyfikować połączenie.

· Oprogramowanie będzie sterowało modelami co najmniej w zakresie realizacji ruchu do przodu i tyłu oraz realizacji skrętu zarówno dla modeli gąsienicowych jak i kołowych.

· Oprogramowanie będzie miało również możliwość sterowania elementami dodatkowymi modelu w postaci świateł i dodatkowych silników (co najmniej jednego).

· Oprogramowanie będzie przyjmowało informacje zwrotną z modelu i prezentowało ją na ekranie lub/i wykorzystywało do zmiany sposobu sterowania modelu.

· Sterowanie może się odbywało za pośrednictwem elementów kontrolnych znajdujących się na ekranie, informacji z czujników wbudowanych w urządzenie lub w oparciu o algorytm zapisany w języku programowania wizualnego.

Kryterium oceny:

Cena – 100%

Miejsce składania ofert:

04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Forma złożenia ofert:

Drogą elektroniczną na adres: e.grabinska@cobi.pl

Pocztą tradycyjną, na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Osobiście na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Termin złożenia ofert:

do 31.12.2014 r.

Termin realizacji zamówienia

do 31.01.2015 r.

Uwagi

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: spełniające wszystkie warunki wskazane w pozycji Przedmiot zamówienia orazzawierające wszystkie informacje wskazane we wzorze oferty – Zał. nr 1

W przypadku uzyskania równej ilości punktów w wyniku oceny Ofert kryteriami rozstrzygającymi będą wskazane w kolejności w pozycji Kryterium oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

· prowadzenia negocjacji, w zakresie warunków realizacji dostaw, z wybranym/mi Oferentem/ami. 

· odwołania lub zamknięcia Postępowania i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.

Wykonawcy, do którego skierowano zapytanie, nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia Postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

 

Pliki do pobrania

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.