Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 1.2 – Usługi doradcze w zakresie przygotowania opakowań i instrukcji dla nowych produktów.

Działanie 1.2 – Usługi doradcze w zakresie przygotowania opakowań i instrukcji dla nowych produktów.

16-02-2015

 

Działanie 1.2 – Usługi doradcze w zakresie przygotowania opakowań i instrukcji dla nowych produktów.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:

 

„Usługi doradcze w zakresie przygotowania opakowań i instrukcji dla nowych  produktów”

 

Warszawa, dnia 16.02.2015 r.

Zamawiający:

COBI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

NIP 9521783570

REGON: 013276278

KRS: 0000025310

Tytuł Projektu:

 

Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie możliwości innowacyjnego wykorzystywania urządzeń mobilnych w nowych i istniejących produktach znajdujących zastosowanie w obszarach komercyjnym i edukacyjnym.

Przedmiot zamówienia:

 

USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA OPAKOWAŃ I INSTRUKCJI DLA NOWYCH PRODUKTÓW

 

DOTYCZY ZABAWEK ELEKTRONICZNYCH – KONSTRUKCYJNYCH, ZESTAWÓW KLOCKOWYCH COBI SERII ELECTONIC

 

Nowe produkty planowane do produkcji w I połowie 2015 roku:

·         21906 – Czołg PT-76 Electronic

- 10 funkcyjny

- pokazać sposób budowy modelu, składania klocków, elektroniki, kabli oraz figurek i wyposażenia,  funkcjonalność i możliwości zabawki i sposób sterowania / programowania

- sterowany pilotem IR (pilot w załączeniu)

- sterowany dowolnym telefonem z oprogramowaniem Android lub OS

- sterowany dowolnym tabletem z oprogramowaniem Android lub OS

·         21910 – Buldozer Electronic

- 12 funkcyjny

- pokazać sposób budowy modelu, składania klocków, elektroniki, kabli oraz figurek i       wyposażenia,  funkcjonalność i możliwości zabawki i sposób sterowania / programowania

- sterowany pilotem IR (pilot w załączeniu)

- sterowany dowolnym telefonem z oprogramowaniem Android lub OS

- sterowany dowolnym tabletem z oprogramowaniem Android lub OS

·         21920 – JEEP WRANGLER Electronic (Bluetooth)

- 8 funkcyjny

- pokazać sposób budowy modelu, składania klocków, elektroniki, kabli i       wyposażenia,  funkcjonalność, możliwości zabawki i sposób sterowania / programowania

- sterowany dowolnym telefonem z oprogramowaniem Android lub OS

- sterowany dowolnym tabletem z oprogramowaniem Android lub OS

 

·         21921 – JEEP WRANGLER Electronic

- 8 funkcyjny

- pokazać sposób budowy modelu, składania klocków, elektroniki, kabli i       wyposażenia,  funkcjonalność, możliwości zabawki i sposób sterowania / programowania

- sterowany pilotem IR (pilot w załączeniu)

 

Usługa doradcza winna wskazywać na:

·         Typ i rodzaj opakowania

·         Rozmiar opakowania jednostkowego

·         Sposób pakowania zbiorczego

·         Użycie kolorów i materiałów

·         Leyaut opakowania i instrukcji

·         Zdjęcia do wykorzystania w opakowaniu i instrukcji

·         Wskazanie najkorzystniejszych wykonawców opakowań i instrukcji

·         Wykonanie projektu graficznego opakowań i instrukcji

·         Wykonanie prototypu / próbnego wydruku opakowań i instrukcji na docelowym materiale

Kryterium oceny:

 

Cena – 60%

Termin płatności w dniach liczony od daty wystawienia faktury – 40%

Miejsce składania ofert:

04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Forma złożenia ofert:

Drogą elektroniczną na adres: lub

Pocztą tradycyjną, na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Osobiście na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Termin złożenia ofert:

Do 05.03.2015 r.

Termin realizacji zamówienia

Do 17.03.2015 r.

Uwagi

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: zawierające wszystkie informacje wskazane we wzorze oferty – Zał. nr 1

W przypadku uzyskania równej ilości punktów w wyniku oceny Ofert kryteriami rozstrzygającymi będą wskazane w kolejności w pozycji Kryterium oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

·         prowadzenia negocjacji, w zakresie warunków realizacji dostaw, z wybranym/mi Oferentem/ami. 

·         odwołania lub zamknięcia Postępowania i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.

Wykonawcy, do którego skierowano zapytanie, nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia Postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

 

Pliki do pobrania

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.