Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Informacja o wyborze oferty do dzałania 3.1 rozwój OZE instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

Informacja o wyborze oferty do dzałania 3.1 rozwój OZE instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

02-11-2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Instalacji fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

DLA COBI FACTORY S.A. w ramach Projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa III. Czysta energia,
Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Do realizacji zamówienia wybrano firmę B&G PROENERGY, której oferta uzyskała najwięcej punktów.

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.