Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Komunikat do Działania 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

Komunikat do Działania 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

10-10-2017

W dniu 10.10.2017r. został zmieniony pkt II ust. 1 i 6 Zapytania ofertowego z dnia
26 września 2017r. tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin związania ofertą.
Został również dołączony załącznik numer 4 – Projekt koncepcyjny.
W związku z wprowadzonymi zmianami termin do składania ofert został przedłużony
do dnia 31.10.2017 r. do godziny 15.00. Zaproszenie do złożenia oferty zostanie ponownie wysłane do potencjalnych wykonawców.  

Przeczytaj także

2017.09.26
Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp
Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.