Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty - instalacja fotowoltaiczna

2020.02.05
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Instalacji fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp DLA COBI FACTORY S.A. w ramach Projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata...

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

2020.01.08
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp DLA COBI FACTORY SA w ramach Projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia,...

Komunikat dot. zapytania ofertowego z dnia 26 września 2017r.

2020.01.07
W dniu 07.01.2020r. Zapytanie ofertowe z dnia 26 września 2017r. do Działania 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp oraz Informacja o wyborze oferty do Działania 3.1 Rozwój OZE...

Informacja o wyborze oferty do dzałania 3.1 rozwój OZE instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

2017.11.02
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Instalacji fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp DLA COBI FACTORY S.A. w ramach Projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata...

Komunikat do Działania 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

2017.10.10
W dniu 10.10.2017r. został zmieniony pkt II ust. 1 i 6 Zapytania ofertowego z dnia 26 września 2017r. tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin związania ofertą.

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

2017.09.26
Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

Działanie 1.4.1 - Informacja o wyborze oferty - precyzyjna piaskarka

2017.08.28
Działanie 1.4.1 - Informacja o wyborze oferty - precyzyjna piaskarka

Działanie 1.4.1 - Informacja o wyborze oferty - laserowa obrabiarka

2017.08.25
Działanie 1.4.1 - Informacja o wyborze oferty - laserowa obrabiarka

Działanie 1.4.1 - Laserowa obrabiarka sterowana numerycznie CNC - odpłatna dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż obsługi

2017.07.21
Działanie 1.4.1 - Laserowa obrabiarka sterowana numerycznie CNC - odpłatna dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż obsługi

Działanie 1.4.1 - Precyzyjna piaskarka - odpłatna dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż obsługi

2017.07.21
Działanie 1.4.1 - Precyzyjna piaskarka - odpłatna dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż obsługi
Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.