Totalnie Odlotowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09600 - page 4

4
Wprowadzenie/uvod/uvod/Bevezetes
Cześć,mamna imięStumpyObmierzłyOgr i witamwaswszystkichwświecieodrażającycheksperymentów, do któregowkroczyciedziękimojemu
totalnieodlotowemu zestawowi naukowemu. Zabioręwaswpodróż, podczasktórej odkryjecie, jakOHYDNEbywa ludzkieciało. Ci zwas, którzy zetknęli
się z innymi zestawami naukowym z serii OdlotowaNaukawiedzą, cowas czeka... Ten zupełnienowy zestawpiekielniemakabrycznych eksperymentów
nauczywas takich rzeczy, jak: dlaczego sikamy, z czego składasięwoskowina, jak rozprzestrzeniasięprzeziębienie i co strasznego żyjemiędzy twoimi
palcami u stóp, jednocześniedającmnóstwopaskudnieohydnej zabawy!
Abywpełni cieszyć się z tego zestawu, postępuj zgodnie zmoimi wskazówkami i czytaj wszystkie instrukcjedlakażdego z eksperymentówprzed jego
rozpoczęciem. Do każdego eksperymentubędąpotrzebne konkretne rzeczy, któremusicie sami przygotować –wyraźnie zaznaczyłem jeprzy każdym
eksperymencie, tak abyścieprzed rozpoczęciemmogli sięupewnić, żemacie jepod ręką. Żebymieć absolutnąpewność, żedorośli niebędąwam truli,
przykryjciewszystkogrubąwarstwągazet żebyniepobrudzićmebli i dywanów, oraz załóżcie stareubrania, którychwamniebędzieszkoda jak się
pobrudzą. Gotowi?Miejscamimożebyćodrażająco.
OK, zaczynajmy.
Ahoj, jmenuji sePahýl OhavnýObr abudu vásprovázet Totálněodvážnouvědou, experimentální sadouplnounaprostoúžasnýcha extrémníchpokusů.
Vezmu vásna výpravu lidským tělem aukážuvám, conechutného sevněmskrývá.
STotálněodvážnou vědoumůžeteprovést celou řadu skvělýchexperimentů, které váspoučí o různých věcech, třebapročmusímena záchod, z čeho se
skládáušnímaz, jak se šíří bacily a jaképotvůrky žijímezi vašimi prstynanohou, abudeteseu toho královskybavit!
Aby se vámpokusypovedly, dbejte, abystepostupovali pečlivěpodlemýchpokynůapřed zahájením každéhopokusu si přečtěte všechnypokyny
propříslušnýpokus. Kpokusůmbudetepotřebovat některéběžnévěci, kterémátedoma. Uvádím jeu každéhoexperimentu, takžesi před zahájením
pokusu zkontrolujte, zdamáte všepřipraveno.Aabystenedostali od rodičů kartáč, zakryjtenábytek a kobercespoustounovin aoblečtesi nějakéstaré
oblečení, kterémunevadí, že seumaže. Jstepřipraveni?Bude topěkněnechutné.
OK, jdemena to.
Ahoj, volám saPahýľOhavnýObor abudem vás sprevádzať Totálneodvážnou vedou, experimentálnou sadouplnou skutočneúžasnýcha extrémnych
pokusov. Vezmem vásna výpravu ľudským telom aukážem vám, čonechutného savňom skrýva.
STotálneodvážnou vedoumôžetepreviesť celú radu skvelýchexperimentov, ktoré váspoučiao rôznychveciach, napr. prečomusímena záchod, z
čohosa skladáušnýmaz, ako sa šíriabacily aaképotvorky žijúmedzi vašimi prstami nanohách,
abudetesapri tom kráľovskybaviť!Aby sa vámpokusypodarili, dbajte, aby stepostupovali presnepodľamojichpokynovapred zahájením každého
pokusu si prečítajte všetkypokynyprepríslušnýpokus. Napokusybudetepotrebovať niektorébežnéveci, ktorémátedoma. Uvádzam ichpri každom
experimente, takže si pred zahájenímpokusu skontrolujte, čimátevšetkopripravené.Aaby stenedostali od rodičov kefu, zakrytenábytoka koberce
množstvomnovín aoblečte si nejaké staréoblečenie, ktorémunevadí, žesa zamaže. Stepripravení?Bude topeknenechutné.
OK, idemena to.
Szia!AnevemRagya, azOcsmányOrge, ésüdvözöllek az Igazánundi tudományban, amely amásodik elképesztőenmenő tudományos készletem.
Ismét egyutazásra invitállak, ahol felfedezheted,milyenUNDI is tud lenni az emberi test.AzUndi tudománynevűelsőkészletemet ismerőkmár tudják,
micsodamóka is vár ránk…ha viszontmégnem ismered amásik készletet, szaladj ésveddmeg, habefejezteda játékot ezzel.A jelen készletben
találhatóördögienhátborzongatókísérletek soránolyankérdésekre kaphatsz választ, hogymiért kell pisilned,mitől lesz a ragacsos fülzsír, hogyan
terjed anátha vagymiféleborzalmak lakoznak lábujjaid között. Mindezt perszeúgy, hogy közben rengeteggusztustalanésundorítómókában lesz
részed!Az utazás zavartalan élvezetéhezmindigpontosan tartsdbe az utasításaimat, ésa kísérletek elkezdése előttmindigolvasd el az útmutatót.
Lesznekdolgok, amelyeketmagadnak kell beszerezned –ezeket az egyes kísérletekmellett egyértelműen jelöltem. Gondoskodj arról, hogyminden
szükségesdolog rendelkezésre álljon,mielőtt belefogsz egy kísérletbe. Nehúzd ki feleslegesen agyufát a felnőtteknél, ezért takarj lemindenbútort és
szőnyeget újságpapírral, és viselj valami régi ruhát, amit nem sajnálsz összekenni. Készenállsz?Elégundorító lesz…
Vágjunk is bele.
Niezależniegdzie jesteśmy, każdegodnia, każde z nasmusi sikać (luboddawaćmocz, jeślimamyużywaćpoważnegookreślenia).
Tak, nawet królowamusi iśćdo toaletynasiku.Wynika to z tego, że komórki naszego ciałabezustannie zrzucająodpadki do krwioobiegu.
Gdyby teodpadki zostały samesobie i nazbierały sięwdużej ilości, toszybkobynas zatruły. Fuj! Obienerki, któremamyworganizmie,
odfiltrowująodpadki z krwi i łączą je z nadmiaremwody, w efekcie czegopowstajemocz. Ten znów jest przechowywanywpęcherzu
moczowymdomomentu, wktórym zostajeuwolniony z organizmu i spłukanywmuszli klozetowej.
Bez ohleduna to, kdo jste, každýdenmusí každý z násčurat (nebo „močit”, abychom tonazvali správně).Ano, dokonce i prezidentmusí
chodit na záchodčurat! Je toproto, žebuňky vnašem těleneustálevypouštějí odpadní látkydonašeho krevníhooběhu. Pokudbyse
odpadní látkynahromadily v těle, brzybynásotrávily. Fuj! Našedvě ledvinyfiltrují odpadní látky z krve, smíchají je spřebytečnouvodou
z těla apromění vmoč. Ta jeuloženavmočovémměchýři, až dodobynež ji pošletedosvěta (do záchodovémísy).
Bez ohľaduna to, ktoste, každýdeňmusí každý z náscikať (alebo „močiť”, abysme tonazvali správne). Áno, dokonca i prezident
musí chodiť na záchodcikať! Je topreto, žebunkyvnašom teleneustále vypúšťajúodpadové látkydonašehokrvnéhoobehu. Pokiaľ
bysaodpadové látkynahromadili v tele, čoskorobynásotrávili. Fuj! Našedve ladvinyfiltrujúodpadové látky z krvi, zmiešajú ich s
prebytočnouvodou z tela apremenianamoč. Ten jeuloženývmočovommechúre, až dodoby, kýmhopošletedosveta (do záchodovej
misy).
Bárki is legyél, pisilnedmindennapkell (vagyisvizelni, hogy adologvalódi nevét használjam). Bizony,mégmagaakirálynő iskénytelen
pisilnimenni! Ez azért van,mert a testünkben lévősejtek folyamatosanbomlásterméket ürítenek avéráramba. Hahagynánk felgyűlni a
bomlásterméket, az rövidesenmegmérgezneminket. Fúj!A testünkben találhatókét vesekiszűri a vérben találhatóbomlásterméket,majd
a testben lévővízfelesleget felhasználvavizeletet készít belőle.Avizelet ahúgyhólyagban tárolódik, amíg végül a vécénkeresztül ki nem
jut anagyvilágba.
OHYDNACIEKAWOSTKASTUMPIEGO:
twoje ciałowytwarza siki przez cały czas. Gdybyśmy niemieli pęcherza, służącego doprzechowywania ich,
mocz by z nas przez cały czas kapał!Wmiarę napełniania się pęcherza, jego rozciągliwe, umięśnione ścianki zaczynają się rozszerzać. Na ściankachpęcherza
znajdują się receptory, któremówiąmózgowi, że zaczyna się napełniać – powodując to nieprzyjemneuczucie, które pojawia się gdy naprawdę chcenam się sikać.
Ludzki pęcherzmoczowymoże pomieścić od 400 do 600ml moczu. Moczwychodzi z pęcherza przechodząc przez okrężnymięsień zwany zwieraczem. Normalnie
jest on szczelnie zamknięty, lecz podczas przerwy toaletowej mózgwysyła sygnał do zwieracza, mówiącmu by się rozluźnił, a następnie ścianki pęcherza kurczą
się, amocz zostajewypchnięty na zewnątrz –dlatego też gdy pęcherz się napełni, amózg uzna, że już czas, wtedy lepiej kierować się do łazienki.
PAHÝLŮVFAKT:
Vaše těloneustále vytváří moč. Kdybyste neměli močovýměchýř, vytékalaby z vás neustále ven!
Jak seměchýř plní močí, jeho elastické svalnaté stěny se začnou roztahovat. Ve stěněmočovéhoměchýře jsou senzory, které vyšlou signál mozku, žeměchýř
začíná být plný – to je ten nepříjemný pocit, který cítíte, když opravdumusíte na záchod. Lidskýmočovýměchýř pojme asi 400až 600ml moči. Moč opouští
močovýměchýř skrz kruh svalů nazvaných svěrač. Normálně je pevně zavřený, ale když jste na záchodě, mozek vyšle signál, aby se svěrač uvolnil, stěny
močovéhoměchýře se stáhnou amoč je vytlačována ven - proto kdyžmáteplnýmočovýměchýř a vášmozek rozhodne, že je čas na čůrání, je rozumné jít naWC.
MOCZ/MOc/MOc/ PISI
PAHÝĽOVFAKT:
Vaše telo neustále vytváramoč. Keby ste nemali močovýmechúr, vytekal by z vás neustále von!
Ako samechúr plní močom, jeho elastické svalnaté steny sa začnú rozťahovať. V stenemočovéhomechúra sú senzory, ktoré vyšlú signál mozgu, žemechúr
začína byť plný – to je ten nepríjemný pocit, ktorý cítite, keď skutočnemusíte na záchod. Ľudskýmočovýmechúr udrží asi 400 až 600ml moču. Moč opúšťa
močovýmechúr cez kruh svalov nazývaných zvierače. Normálne je pevne zavretý, ale keď stena záchode, mozog vyšle signál, aby sa zvieračeuvoľnili, steny
močovéhomechúra sa stiahnuamoč je vytlačený von - preto keďmáte plnýmočovýmechúr a vášmozog rozhodne, že je čas na cikanie, je rozumné ísť naWC.
UNDI TÉNYRAGYÁTÓL:
tested folyamatosan gyártja a pisit. Ha nem lennehúgyhólyagod, amelyben tárolhatnád, állandóan csurogna a vizeleted!
Ahogy a húgyhólyagmegtelik vizelettel, a feszes, izmos fala tágulni kezd.Ahúgyhólyagban lévő érzékelők jelzik az agynak, ha a hólyag lassanmegtelik –ezt
a kellemetlen érzést érzed, amikor pisilned kell.Az emberi húgyhólyag4-600ml vizeletet képes tárolni.Apisi kör alakú izmok, úgynevezett záróizmok közepén
hagyja el a húgyhólyagot.Alaphelyzetben ezek az izmok szorosanössze vannak zárva, deamikor pisilni mész, az agy jelet küld a záróizmoknak, hogy ernyedjenek
el.Ahúgyhólyag falai ekkor összehúzódnak, és kipréselik a pisit. Ha tehát kezdmegtelni a hólyagod, és az agyadúgy dönt, hogy eljött az idő, jobban jársz, ha
pisiszünetet tartasz.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook