Śmieciakowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09812 - page 15

5.
Naczympolega teneksperyment?Spójrznaszklankęcoli, a zobaczyćcałestrumieniebąbelkówpojawiającychsię,
zdawaćbysięmogło,wmagicznysposóbwpewnychmiejscachwewnątrzszklanki. Todlatego, żewszklance znajdująsię
mikroskopijnedrobinki pyłu lubnacięciadziałające jako zalążekdouwolnieniadwutlenkuwęgla rozpuszczonegowcoli.
Gdybyśmyspojrzeli napowierzchnięplującychkryształkówprzezpotężnymikroskop, ujrzelibyśmy, że ichpowierzchnia
jest bardzochropowata. Takastrukturawytwarzadziesiątki tysięcyostrychmiejsc, naktórychmogą zbieraćsiębąbelki.
Todlatego tekryształki powodują, żenapojegazowane tak intensywniesiępienią: dostarczającałąmasępowierzchni, na
którejwystępujeuwolnieniedwutlenkuwęgla. Dodatkowo, dzięki temu, żewylot zestożka jestmniejszyniżwlot, siłaerupcji
koncentrujesięw trakcieprzechodzeniaprzezniewielkąszczelinę–aprzez toerupcjasięga jeszczewyżej.Alegejzer!
Cosedějev tomtopokusu?Prohlédnětesi sklenici colyauvidíteproudybublinek, kteréseobjevují jakomávnutím
kouzelnéhoproutku zurčitýchmíst navnitřní straněsklenice. To jeproto, že jsou tammikroskopické tečkyprachunebo
škrábancenaskle, kterépůsobí jako rozbuškaprooxiduhličitý rozpuštěnývcole, kterýmábýt uvolněn. Pokudbystesimohli
prohlédnout povrchchrlícíchkrystalůpřesvýkonnýmikroskop, zjistili byste, že jevelmi hrubý. Tatostrukturavytváří desítky
tisícostrýchstran, nakterýchsemohou tvořit bublinky. To jedůvod, pročchrlící krystalypůsobí nanápojesycenéoxidem
uhličitým tak, žeprudcevypění: poskytují spoustumíst, kteráuvolňují oxiduhličitý. Kromě toho fakt, žekoneckuželovitého
víčka jemenší než jehovstupní otvor, znásobí síluerupce, jaksecola tlačímalýmotvorem, jevýškavýbuchu ještěvětší. To
jegejzír!
Čosadejev tomtopokuse?Prezritesi pohár colyauvidíteprúdybubliniek, ktorésaobjavujúakomávnutímčarovného
prútika zurčitýchmiest navnútornej stranepohára. To jepreto, žesú tammikroskopickébodkyprachualeboškrabancena
skle, ktorépôsobiaako rozbuškapreoxiduhličitý rozpustenývcole, ktorýmábyťuvoľnený. Pokiaľ bystesimohli prezrieť
povrchchŕliacichkryštálovcezvýkonnýmikroskop, zistili byste, že jeveľmi hrubý. Tátoštruktúravytváradesiatky tisíc
ostrýchstrán, naktorýchsamôžu tvoriťbublinky. To jedôvod, prečochŕliacekryštálypôsobiananápojesýtenéoxidom
uhličitým tak, žeprudkovypenia: poskytujúmnožstvomiest, ktoréuvoľňujúoxiduhličitý.Okrem toho fakt, žekoniec
kuželovitéhoviečka jemenší ako jehovstupnýotvor, znásobí siluerupcie, akosacola tlačímalýmotvorom, jevýškavýbuchu
ešteväčšia. To jegejzír!
Mi történikebbenakísérletben?Hamegfigyelszegyüvegkólát, láthatod, ahogyapalackbelsejébenbizonyoshelyeken
burobékokáradatabukkan fel varázslatosmódon. Ezazért van,mert apalackbelsejébenmikroszkópikusporszemcsékvagy
repedésekvannak, amelyekreakólában feloldott szén-dioxidki tudülni. Hamikroszkópalatt vizsgálnádazokádókristályok
felszínét, akkor láthatnád, hogyazok felülete rendkívül érdes. Ezaszerkezet több tízezer olyanhelyet jelent, ahol buborék
képződhet, ésezért habzanak fel olyanhevesenaszénsavas italokazokádókristályoktól –akristályrasoksokhelyen
kicsapódhat aszén-dioxid. Ráadásul akúp-kupakszájakeskenyebbapalackszájánál, ígyakitörésegyetlenkicsi lyukra
koncentrálódik, ésakólamégmagasabbra lövell. Ezt nevezemsugárbanhányásnak!
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook