Śmieciakowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09812 - page 8

ZAKICHANEWIRUSY SMARKA / SOPLÁKUV KÝCHACÍ VIRUS
SOPLÁKOV KÝCHACÍ VÍRUS / TAKONYPÓC-FÉLE HAPCIVÍRUS
o
Jestemprzez cały czaschory.A todlatego, że każda zmoich zarażonychdrobnoustrojami chusteczek jest wiecznie
przesiąkniętaglutami z nosa i zaraz zarazkami paskudnej grypy!
Jsempořádnemocný. Toproto, žekaždý zmých kapeníčků jepromořenbacily, buď jepromočený chřipkovounudlí nebo
obsypaný slizkými holuby z nosu!
Som stále chorý. Topreto, že každý zmojichvreckoviek jepremorenýbacilmi, alebo jepremočený chrípkovou knedľou alebo
obsypaný slizkými holubmi z nosa!
Örökkébeteg vagyok,méghozzá azért,mert az összes zsepimállandóankórokozókkal fertőzött, ráadásul csöpöga takonytól és
az influenzától!
PRZEDMIOTYWYMAGANEDOTEGOEKSPERYMENTU, KTÓRENIEWCHODZĄWSKŁADZESTAWU: POMPKADOROWERU.
PROTENTOPOKUSBUDETEPOTŘEBOVATNÁSLEDUJÍCÍ BĚŽNÉVĚCI, KTERÉNENAJDETEVBALENÍ: pumpičkuna kolo.
PRETENTOPOKUSBUDETEPOTREBOVAŤNASLEDUJÚCEBEŽNÉVECI, KTORÉNENÁJDETEVBALENÍ: pumpičkunabicykel.
EHHEZAKÍSÉRLETHEZAZALÁBBIAKRA ISSZÜKSÉGLESZ, DEEZEKNINCSENEKAKÉSZLETBEN: BICIKLIPUMPA.
Przeziębienie powodowane jest przezwirusa. Istniejeponad 200 różnychwirusówmogących spowodować tę dolegliwość, które na dodatek cały czas się zmieniają. Te zmiany
powodują, że nasze ciałoma trudności ze stworzeniem odpowiedniej ochrony. Towłaśnie dlatego ludzie łapią przeziębienie raz lub dwa razy do roku.Wirus odpowiedzialny za
przeziębienie rozprzestrzenia się przez dotyk, drogą powietrzną oraz poprzez zetknięcie z przedmiotami i powierzchniami. Nie da się tego zobaczyć, lecz gdy kichniemy, bardzo
małe cząsteczki wyfruwają z nosa, pokrywając cały najbliższy obszar. Jeśli nieużyjemy chusteczki dowyłapania ich, możemy rozprzestrzenićwirusa. Cząsteczki te lądują na
przedmiotach, takich jak zabawki, klawiatury komputerowe i inne powierzchnie, zaświrusmoże przeżyć nawet 3 godziny, czekając napechową ofiarę, która go przechwyci.
Wszystko, co trzeba zrobić by się zarazić, todotknąć zakażonej powierzchni.
OHYDNACIEKAWOSTKASMARKA: kichnięciamogą być szybsze niż biegacz olimpijski. Solidne, mokre kichnięciemożewylecieć z nosa z prędkością przekraczającą 180 km/h.
Pokażęwam teraz, jak łatwo kichnięciemoże przenieśćwirusy rozprzestrzeniające przeziębienie.
Běžnou rýmu způsobuje virus. Vícenež 200 různých virů je schopno způsobit rýmu anavíc se neustálemění. Tyto změny znemožňují vašemu tělu vybudovat si odolnost. To je
důvod, proč většina lidí chytí rýmu jednounebo dvakrát do roka. Virus rýmy se šíří z ruky do ruky při osobním kontaktu, vzduchem apři kontaktu s povrchy nebo předměty. Není to
vidět, ale když kýchnete, z nosu vám vyletí velmi malé částicehlenu a pokryjí celé okolí. Pokud nepoužijete kapesník k jejich zachycení, šíříte virus. Pokud částice z vašeho kýchnutí
přistanou napředmětech, jako jsou hračky, počítačová klávesnice apod., bude virus žít až 3 hodiny a čekat nanešťastné oběti, které si ho vyzvednou. Stačí, když se člověk dotkne
kontaminované plochy, anakazí se.
SOPLÁKŮVFAKT: Kýchnutí můžebýt rychlejší než olympijský sprinter. Velkémokrénakažlivé kýchnutí může z vašeho nosu vyletět rychlostí více než 160 km/hod.A teď si ukážeme,
jak kýchnutí může snadno šířit virus rýmy.
Bežnú nádchu spôsobuje vírus. Viac ako 200 rôznych vírusov je schopné spôsobiť nádchu anaviac saneustálemenia. Tieto zmeny znemožňujú vašemu telu vybudovať si odolnosť.
To jedôvod, prečo väčšina ľudí chytí nádchu jeden alebo dvakrát do roka. Vírus nádchy sa šíri z ruky do ruky pri osobnom kontakte, vzduchom a pri kontakte s povrchmi alebo
predmetmi. Nie je to vidieť, ale keď kýchnete, z nosa vám vyletia veľmi malé časticehlienu a pokryjú celé okolie. Pokiaľ nepoužijete vreckovku na ich zachytenie, šírite vírus. Pokiaľ
častice z vašeho kýchnutia pristanú na predmetoch, ako sú hračky, počítačová klávesnica a pod., bude vírus žiť až 3hodiny a čakať nanešťastné obete, ktoré si ho vyzdvihnú. Stačí,
keď sa človek dotkne kontaminovanej plochy, a nakazí sa.
SOPLÁKOVFAKT: Kýchnutiemôžebyť rýchlejšieako olympijský šprintér. Veľkémokré nákazlivé kýchnutiemôže z vašeho nosa vyletieť rýchlosťou viac ako 160 km/hod.A teraz si
ukážeme, ako kýchnutiemôže ľahko šíriť vírus nádchy.
Amegfázást vírus okozza. Többmint 200 különböző vírus okozhat megfázást, és ezek folyamatosan változnak. Ez a változás teszi olyan nehézzé tested számára a védekezést, és
ezért lehetnek gyakran évente egy-két alkalommal is náthásak az emberek.Amegfázás vírusa kézfogással, levegőben vagy felületek, tárgyak érintésével terjed. Nem látod ugyan,
de tüsszentéskor parányi taknyos részecskék repülnek ki az orrodból, mindent beterítvemagad körül. Hanem használsz zsebkendőt a részecskékmegfékezésére, akkormindenfelé
szétterjesztheted a vírust. Haa tüsszentés során kirepült részecskék olyan tárgyakon landolnak, mint a játékok, a számítógépbillentyűzete vagymás felületek, akkor a vírusmég 3
óráigéletbenmarad, és csak arra vár, hogy valaki legyen olyan peches, hogy felszedje. Ehhez az illetőnek csupán annyit kell tennie, hogy hozzáér a szennyezett felülethez, ésmár
meg is fertőződhet.
UNDI TÉNYTAKONYPÓCTÓL: a tüsszentésmégegy olimpiai futóbajnokot is leköröz. Egy jókora, nedves, szutykos tüsszentés akár 160 kilométer per órás sebességgel is
elhagyhatja az orrodat
OSTRZEŻENIESMARKA:wykonaj teneksperyment naświeżympowietrzu i zdalaodurządzeńelektrycznych, ponieważ twoi
rodziceniebędą zachwyceni, jeśli zaczniesz rozpylaćwodęwdomu.
SOPLÁKOVOUPOZORNĚNÍ: TENTOPOKUSPROVÁDĚJTEVENKUAVDOSTATEČNÉVZDÁLENOSTIODELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ. Vašim rodičůmbyseasi nelíbilomít rozlitouvodupředdveřmi.
SOPLÁKOVOUPOZORNENIE: TENTOPOKUSPREVÁDZAJTEVONKUAVDOSTATOČNEJVZDIALENOSTIODELEKTRICKÝCH
ZARIADENÍ. Vašim rodičombysaasi nepáčilomať rozliatuvodupreddverami.
TAKONYPÓCFIGYELMEZTETÉSE: EZTAKÍSÉRLETETODAKINT, ELEKTROMOSTÁRGYAKTÓLTÁVOLVÉGEZD,mert aszüleid
nem lennének túl boldogok, haodabent spriccelnél összemindent.
1. Weź balon (16) i dodaj
5 łyżeczekwody –
reprezentuje ona śluz z
nosa.
2. Napompuj balon pompką
i przytrzymaj koniec
zamknięty.
3. Wyjdź na zewnątrz i
najlepiej stań na betonowej
powierzchni – dzięki temu
lepiej dostrzeżesz efekty.
4. Przytrzymaj balon na
wysokości głowy, udawaj, że
kichasz i wtedy puść koniec
balonu.
5. Podobnie jak kichnięcie
uciekające z twojego nosa,
śluz zostaje rozpylonyw
powietrzu.
6. Spójrz na podłoże i zobacz,
jak daleko doleciały kropelki.
Nie zawesoło!
1. Vezměte balónek (16)
adovnitř nalijte5 lžiček
vody z kohoutku – ta bude
představovat sopel.
2. Nafoukněte balónek
pumpičkou na kolo a konec
držte uzavřený.
3. Vyjděte ven a pokud
můžete, zastavte se na
suchémmístě pokrytém
betonem – tak nejlépe
uvidíte výsledek.
4. Držte balónek ve výšce
hlavy. Předveďte kýchnutí a
ve stejném okamžikupusťte
konec balónku.
5. Stejně jako to udělá sopel
z vašeho nosu při kýchnutí,
hlen se rozstříknedo
vzduchu.
6. Prozkoumejte zem.
Vidíte, jak daleko kapky
doputovaly?Hustý!
1. Vezmite balónik (16) a
dovnútranalejte5 lyžičiek
vody z kohútika – tábude
predstavovať sopeľ.
2. Nafúknite balónik pumpičkou
na bicykel a koniec držte
uzavretý.
3. Vyjdite von a pokiaľmôžete,
zastavte sa na suchom
miestepokrytombetónom
– tak najlepšie uvidíte
výsledok.
4. Držtebalónik vo výške
hlavy. Predveďte kýchnutie
a v rovnakom okamžiku
pustite koniec balónika.
5. Rovnakoako tourobí sopeľ
z vašehonosapri kýchnutí,
hlien sa rozstreknedo
vzduchu.
6. Preskúmajte zem. Vidíte,
akoďaleko kvapky
docestovali?Husté!
1. Vedd elő a léggömböt (16),
és tegyél bele 5 teáskanál
vizet –ez lesz a taknyos
nyák.
2. Biciklipumpával fújd fel
a léggömböt, és tartsd
befogvaa száját.
3. Menj ki a házból és keress
lehetőleg száraz, betonozott
területet – így jobban
láthatoda hatást.
4. Tartsd a léggömböt
fejmagasságban, csinálj úgy,
mintha tüsszentenél, majd
ezzel egyidőbenengeddel
a léggömb száját.
5. Akárcsak egy valódi
tüsszentésnél, a taknyos
nyák itt is a levegőbe kerül.
6. Figyeldmega földön, hogy
milyen távolra jutottak el a
cseppek. Mindent beterít!
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook