Śmieciakowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09812 - page 6

SLIMACZY SLUZ KWASNOSLIMAKA / SLIMEJŠUV HLEMÝZDÍ SLIZ
SLIMEJŠOV SLIMACÍ SLIZ / POSHADT CSIGA-FÉLE CSIGANYÁL
ˇ
ˇ
`
`
`
`
o
Patrz, gdzie chodziszwŚmieciakowymMieście. Możesz namnienadepnąć! Uważaj namazisty szlak śluzu i robaczego szlamu.
Dávejtepozor, kam veměstěSmeťáků šlapete. Mohli bystemě zašlápnout! Stačí, když dátepozor namou slizkou stopu z kalů a larvíchhlenů.
Dávajtepozor, kam vmesteSmeťákov šľapete. Mohli by stema zašľapnúť! Stačí, keďdátepozor namoju slizkústopu z kalov a larvýchhlienov.
HaSzemétfalván jársz, nézz a lábadelé,mert könnyen rámtaposhatsz! Kerüld anyúlós, ragacsos iszapnyomokat ésa féregnyálkát.
Ślimaki mają gruczoły śluzowewytwarzające ich śluz. Służy on do ochrony ich ciał oraz zapobiega utraciewody.
Pomaga im również poruszać się, gdyż jego kleistewłaściwości ułatwiają ślimakom przywieranie do powierzchni
– co przydaje się np. przywspinaniu się po ścianie! Zajmijmy się teraz stworzeniem super-paskudnego ślimaczego śluzu
– który, wprzeciwieństwie doprawdziwego, potrafi wspinać się podgórę!
Hlemýždi mají hlenové žlázy, kteréprodukují jejich sliz. Sliz slouží k ochraně hlemýždího těla a chrání je před ztrátou vody.
Také pomáhápři pohybu, jeho lepivost pomáhá šnekům držet se na různých površích - užitečné, když lezete po zdi!
Nyní si vyrobíme super extra nechutný šnečí sliz – který, na rozdíl od skutečného hlemýždího slizu, může téct do kopce!
Slimákymajú hlienové žľazy, ktoréprodukujú ich sliz. Sliz slúži na ochranu slimáčieho tela a chráni ich pred stratou vody.
Tiež pomáha pri pohybe, jeho lepivosť pomáha slimákom držať sa na rôznych povrchoch - užitočné, keď leziete po stene!
Teraz si vyrobíme super extranechutný slimáčí sliz – ktorý, na rozdiel od skutočného slimáčieho slizu, môže tiecť do kopca!
Acsigák úgynevezett nyálkamiriggyel rendelkeznek, ez termeli a csiganyálat.
Anyál védi a csiga testét, és az állat kevesebb vizet is veszít.Anyálka amozgásban
is nagy segítség, mert ragacsosságamiatt a csiga könnyebben odatapadadolgok
felületéhez – jól jön, ha például egy falonmászik!Asegítségemmel most rendkívül
undi csiganyálat készíthetsz – amely, az igazival ellentétben, felfelé is tud folyni!
1. Napełnij jeden plastikowy kubełek (6)
prawie do pełnawodąw temperaturze
pokojowej i dodaj kilka kropel żółtego (3)
by osiągnąćwygląd autentycznego śluzu.
Paskudztwo!
2. Weźmiarkę (4) i umieśćmiarkę ślimaczego
śluzuw proszku (5) w drugim kubełku do
mieszania.
3. Następnie szybko (choć ostrożnie) przelej
wodę z kubełkado kubełka zawierającego
ślimaczy śluzw proszku.
4. Przelewaj płyn tam i z powrotem z jednego
kubełka do drugiego. Przez pierwsze 3
minuty należy uważnie i szybko przelewać
płyn z kubełkado kubełka, aby uniknąć
zbijania sięw grudki. Niemartw się, gdy
grudki powstaną, lub gdy sproszkowany
materiał zbierze się na dnie kubełka.
Trzebawtedy delikatnie przemieszać
miksturę by rozkruszyć grudki. Jeśli po
mieszaniuwciążwidać grudki, pozostaw
miksturę na 24 godziny by pozwolić, aby
grudki się rozpuściły.
5. Po2-3minutach przelewania, ciecz
powinna zacząć formować śluzowe
„pasma”, wmiarę przelewania tam i z
powrotem.
6. Teraz przelewaj ciecz tam i z powrotem
niecowolniej przez następne 2minut – nie
poddawaj się, będziewarto.
7. Teraz, gdy napięcie zaczęło rosnąć...
musisz sięwykazać cierpliwością przez
następne 30minut, odstawiając cieczw
jednym z kubków i pozwalając, bymagia
chemii zaczęła działać.
8. Po30minutach kubełek powinien być
pełen kleistego, maziowatego ślimaczego
śluzu, gotowego a ty przygotuj się
doprzeprowadzenia eksperymentu
antygrawitacyjnego.
9.Zacznij po prostu z powrotem przelewać
śluz z jednego do drugiego kubełka.
10.Już po kilku razach powinno dać się
zauważyć bardzo dziwne zjawisko.
Po próbie przelania nie da się jej
powstrzymać, jako żewspina się onaw
górę i wzdłuż ścianek kubełka, jakby sama
się przepompowywała. Zwróć uwagę, by
trzymać kubełek, z którego przelewasz,
wyżej od tego, do którego przelewasz.
11.Wmiarę przepływania, zauważysz, że
prawiew ogóle niemusisz jej przelewać...
sama będzie sięwydostawać z kubełka.
To trochę jakby gigantyczny bąbel, który
gotowy jest przejąćwładzęw twoim domu!
Ohyda!
1. Naplňte jeden smetiak (6) takmer po okraj
vodou izbovej teploty. Pridajteniekoľko
kvapiek žltého farbiva (3) pre autentickú
slimáčiu farbu. Nechutné!
2. Pomocounaberačky (4) odmerajte plnú
naberačku slimáčieho slizu v prášku (5) a
nasypteho do druhého smetiaka.
3. Teraz rýchlo (ale opatrne) prelejte vodu
z jedného smetiaka dodruhého, kde je
slizový prášok.
4. Začnite zmes prelievať z jedného smetiaka
dodruhého. Prvé 3minútymusíte zmes
opatrne rýchlo prelievať, aby sanevytvorili
žmolky. Neľakajte sa, pokiaľ sa žmolky
vytvoriaalebo pokiaľ saprášok uchytí na
dne smetiaka. Jemne zmes zamiešajte,
aby sa žmolky rozpustili. Pokiaľ to
nepomôže, nechajte zmes odstáť 24hodín
a žmolky sa rozplynú.
5. Po 2– 3minútach prelievania by zmes
mala začať vytvárať „slizovité vlákna”, keď
ju prelievate tama späť.
6. Teraz zmes prelievajte pomalšieďalšie2
minúty. Vydržte to, stojí to za to.
7. Napätie rastie ... teraz budetemusieť
byť trpezliví asi 30minút, kedy necháte
zmes oddychovať v jednom smetiaku, aby
samohlauskutočniť kúzelná chemická
reakcia.
8. Po 30minútachmáte smetiak plný
krásneho slimáčieho slizuamôžete s
nímpreviesť úplne úžasný antigravitačný
pokus.
9. Začnite zaseprelievať slizmedzi dvoma
smetiakmi.
10.Poniekoľkýchpreliatiach tam a späť sa
objaví veľmi zvláštny efekt.Akonáhle
začnete sliz prelievať, už ho nemôžete
zastaviť. Sliz sám stúpahorea cez okraj
smetiaka. Dávajte pozor, aby ste držali
smetiak, z ktorého lejete, vyššieako ten,
do ktorého lejete.
11.Ako sliz postupuje, zistíte, že ho skoro
nemusíte prelievať ... sliz sám „lezie” hore
a cez okraj smetiaka. Je ako obrí hlienový
blob, ktorý bymohol prekryť celý váš
dom! Husté!
1. Naplňte jednu popelnici (6) téměř po okraj
vodoupokojové teploty. Přidejteněkolik
kapek žlutého barviva (3) proautentickou
šnekovou barvu. Nechutný!
2. Pomocí naběračky (4) odměřteplnou
naběračku hlemýždího slizu v prášku (5) a
nasypteho do druhé popelnice.
3. Nyní rychle (ale opatrně) přelejte vodu z
jedné popelnice do druhé, kde je slizový
prášek.
4. Začněte směs přelévat z jednépopelnice
do druhé. První 3minutymusíte směs
opatrně rychle přelévat, aby se nevytvořily
žmolky. Nelekejte se, pokud se žmolky
vytvoří nebopokud seprášek uchytí nadně
popelnice. Jemně směsí zamíchejte, aby
se žmolky rozpustily. Pokud tonepomůže,
nechte směs odstát 24 hodina žmolky se
rozplynou.
5. Po 2 –3minutách přelévání by směsměla
začít vytvářet „slizovitá vlákna”, když ji
přeléváte tam a zpět.
6. Nyní směs přelévejte pomaleji po dobu
dalších 2minut. Vydržte to, stojí to za to.
7. Napětí roste ... teďbudetemuset být
trpěliví po asi 30minut, kdy necháte směs
odpočívat v jedné popelnici, aby semohla
uskutečnit kouzelná chemická reakce.
8. Po 30minutáchmáte popelnici plnou
krásného hlemýždího slizuamůžete s ním
provést naprosto úžasný antigravitační
pokus.
9. Začněte zase přelévat slizmezi dvěma
popelnicemi.
10.Po několika přelitích tam a zpět se objeví
velmi zvláštní efekt. Jakmile začnete sliz
přelévat, už ho nemůžete zastavit. Sliz
sám stoupá nahoru a přes okraj popelnice.
Dávejte pozor, abystedrželi popelnici, ze
které lijete, výše než tu, do které lijete.
11.Jak sliz postupuje, zjistíte, že ho skoro
nemusíte přelévat ... sliz sám „leze”
nahoru apřes okraj popelnice. Je jako obří
hlenový blob, který bymohl překrýt celý
váš dům! Hustý!
1. Töltsd az egyikműanyag szemetesvödör
poharat (6)majdnem teljesen tele
szobahőmérsékletű vízzel, majd adj hozzá
néhány csepp sárga (3) színezéket, hogy
igazi nyálkás színe legyen. Gusztustalan!
2. Az adagolókanál (4) segítségével tegyél
egy kanál csiganyál port (5) amásik
szemetesvödör pohárba.
3. Gyorsan (de óvatosan) öntsd át a vizet a
csiganyál port tartalmazó pohárba.
4. Folyamatosan öntögesdát a folyadékot
egyik pohárból amásikba.Az első 2-3
percbengyorsan és óvatosan kell öntögetni
a folyadékot, hogy a keverék ne legyen
csomós. Hamégis csomósodni kezd,
vagy pormarad valamelyik pohár alján,
neess pánikba. Finoman keverdmeg a
folyadékot, hogy eltűnjenek a csomók. Ha
a keverés után is látsz csomókat, hagyd
állni a keveréket 24óráig, hogy adarabkák
maguktól elolvadjanak.
5. 2-3perc öntögetés után a folyadék elkezd
„nyúlni”, mint anyálka, ahogy egyik
pohárból amásikba öntöd.
6. Innentől kicsit lassabban folytasd az
öntögetést további 2 percig– neadd fel,
megéri!
7. Innentől kicsit lassabban folytasd az
öntögetést további 2 percig– neadd fel,
megéri!
8. Most, hogy kezd egyre izgalmasabb
lenni… türelmesnek kell lenned. Hagyd
állni a folyadékot kb. 30 percig az egyik
pohárban, hogymegtörténhessen a kémiai
csoda. Ezalatt nenyúlj a keverékhez.
9. Haminden jól sikerült, 30 percmúlva
egy egész pohár gusztustalan, ragacsos
csiganyál várjamajd, hogy elvégezz vele
egy bámulatos, antigravitációs kísérletet.
10.Kezddel ismét átönteni a nyálkát egyik
pohárból amásikba.
Egy-két átöntés utánnagyon furcsadolgot
figyelhetszmeg.Amint elkezded önteni a
nyálkát, az önálló életre kel, és felmászik
a pohár oldalán, mintha felszívnámagát.
Ügyelj arra, hogy a pohár, amelyikből öntöd
a keveréket, magasabban legyen, mint a
pohár, amelyikbe öntöd azt.
11.Ahogy anyálka tovább folyik, látni fogod,
hogymár öntened is alig kell…már
magától is kimászik apohárból. Olyan ez,
mint egy óriási paca, amely lassan átveszi
az uralmat aházban!
Undi!
6
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook