Śmieciakowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09812 - page 11

2.
3.
5.
8.
4.
A
6.
Na czym polega ten eksperyment?
To, co dzieje sięw środkuworka jest bardzo interesujące: proszek reagujący złożony jest zwodorowęglanu sodu, którywchodzi w reakcję z octem.Wwyniku reakcji chemicznej
powstaje gaz zwany dwutlenkiemwęgla (to ten samgaz, który nasz organizmywydychają). Gazywymagają dużomiejsca i zaczynająwypełniać torebkę. Imwięcej ich powstaje, tym
bardziej wypełnia torebkę, ażw końcuniepozostaje ani trochęmiejsca, i BUM, ciśnienie rozsadzaworek. Fajne, nie?To dlatego jestem śmietnikowym stworem!
Co se děje v tomopokusu?
Co se děje uvnitř sáčku je dost zajímavé – reakční prášek je vyroben z jedlé sody, která se smísí s octem. Chemická reakce vytváří plyn nazývaný oxid uhličitý (tento plyn
vydechujeme). Plyny potřebují hodně prostorua oxid uhličitý začíná plnit pytel. Jak se vytváří více a více plynu, pytel se zvětšuje, plní se plynem, dokud už není další prostor a
PRÁSK, pytel exploduje. Super, že?To říkám já, příšera ze smetiště!
Čo sa deje v tomopokuse?
Čo sa deje vo vnútri vreca je dosť zaujímavé – reakčný prášok je vyrobený z jedlej sódy, ktorá sa zmiesi s octom. Chemická reakcia vytvára plyn nazývaný oxid uhličitý (tento plyn
vydychujeme). Plyny potrebujú veľa priestoru aoxid uhličitý začína plniť vreco.Ako sa vytvára viac a viac plynu, vrece sa zväčšuje, plní sa plynom, pokýmuž nie jeďalší priestor a
PRÁSK, vrece exploduje. Super, že?To hovorím ja, príšera zo smetiska!
Mi történik ebben a kísérletben?
Azsák belsejében rendkívül érdekes dolgok történnek –a reagens por szódabikarbónát tartalmaz, amely összekeveredik az ecettel.Akémiai reakció során szén-dioxid termelődik
(ez ugyanaz agáz, amely kilégzéskor távozik a testünkből).Agázoknak sok helyre van szükségük, így a szén-dioxid elkezdi megtölteni a zsákot.Ahogy egyre több és több gáz
termelődik, egyszercsakmár nem lesz több hely, ésBAMM, a nyomásmiatt felrobban a zsák. Hát nemmenő?Na ezért vagyok én a szeméttelep réme!
Pozwólcie, że pomogęwam zrobić przemokniętą bombęwodną, którąmożecieobrzucić swoich kolegów.
Pomůžu vám vyrobit skvělou vodní bombu, kteroumůžete házet po svých kamarádech.
Pomôžem vám vyrobiť skvelú vodnú bombu, ktorúmôžete hádzať po svojich kamarátoch.
Most pedig segítek vízibombát készíteni, amellyel aztánmegdobálhatod barátaidat.
BOMBAWODNA SPLESNIALKA / JAHODÁKOVA VODNÍ BOMBA
JAHODÁKOVA VODNÁBOMBA / ROHADT EPER-FÉLE VÍZIBOMBA
ˇ
ˇ
`
`
Zawszenieźledaję czadu! I to zgniłego! Jestem spleśniały, długopo terminie i nie z tych, którychbyście chcieli zobaczyćna swoimdeserze!
Najdetemě vdžemu. Džemumezi prstynanohou! Jsemplesnivý a trochupřezrálý, anejsem ten typ, který si představujetenavrcholu své
zmrzliny!
Nájditema vdžeme. Džememedzi prstami nanohách! Somplesnivý a trochuprezretý, aniesom ten typ, ktorého si predstavujetena vrchole
svojej zmrzliny!
Imádomagombát.A lábgombát! Penészesvagyok és érett, denem az a fajta, amit szívesen eszegetsz!
1. Weź kawałek grubegopapieruowymiarach
200 x 200mm i zagnij wzdłuż pokazanych
linii.
2. Złóż boki, by nadaćmu kształt gwiazdy.
3. Spłaszcz gwiazdę zgodnie z tym, co
pokazano na rysunku.
4. Zagnij każdą z 4 krawędzi do punktuA.
5. Zagnij każdy z 4 rogów do linii środkowej.
6. Przy pomocy palca rozszerz kieszonkę i
wsuń do środka zakładkę pokazaną na
ilustracji.
7. Powtórz tę czynność dla pozostałych3
kieszonek/zakładek.
8. Powinniśmy terazmieć papierowy kształt
z dziurą na jednym z końców. Dmuchnij w
ten koniec, a stanie się sześcianem.
9. Napełnij sześcianwodą przez tę dziurkę i
bombagotowado rzucania.
1. Vezměte kus silného papíru o rozměrech
200 x 200mm a přeložte ho, jak ukazuje
obrázek.
2. Zatlačte strany dovnitř, abyste vytvořili tvar
hvězdy.
3. Složte hvězdu naplocho podle obrázku.
4. Složte každý ze 4 rohů k písmenkuApodle
obrázku.
5. Složte každý ze 4 rohů na střední linii.
6. Prstem rozšiřte kapsičku a zastrčte klapku
dovnitř.
7. To samé udělejte s dalšími 3 kapsičkami /
klapkami.
8. Nyní bysteměli mít papírový útvar, který
máotvor na jednom konci. Foukněte do
tohoto otvoru a kostka se nafoukne.
9. Naplňte kostku vodou přes tento otvor a
jste připraveni hodit vodní bombu.
1. Vezmite kus silného papiera s rozmermi
200 x 200mm a preložte ho, ako ukazuje
obrázok.
2. Zatlačte strany dovnútra, aby ste vytvorili
tvar hviezdy.
3. Zložte hviezdu naplochopodľa obrázku.
4. Zložte každý zo 4 rohov k písmenkuA
podľa obrázku.
5. Zložte každý zo 4 rohov na strednú líniu.
6. Prstom rozšírte vreckoa zastrčte klapku
dovnútra.
7. To isté urobte s ďalšími 3 vreckami /
klapkami.
8. Teraz by stemali mať papierový útvar, ktorý
má otvor na jednom konci. Fúknite do tohto
otvoru a kocka sa nafúkne.
9. Naplňte kocku vodou cez tentootvor a ste
pripravení hodiť vodnú bombu.
1. Szerezz egy kb. 200 x 200mm-es vastag
papírdarabot, majd hajtsdbe a képen
látható vonalakmentén.
2. Nyomkodd be az oldalait úgy, hogy csillag
alakot kapj.
3. Aképen láthatómódon lapítsd ki a
csillagot.
4. Hajts be apapír 4 élét az „A” ponthoz.
5. Hajtsd be a 4 sarkot a középvonalhoz.
6. Ujjaid segítségével tágítsd ki a kis
zsebeket, majd a képen láthatómódon
dugd azokba a füleket.
7. Az előző lépést ismételdmegamaradék 3
zseben/fülön.
8. Hamindent jól csináltál, akkor egy
papírformát kaptál, amelynek egyik végén
lyuk található. Fújj bele ebbe a lyukba,
hogy a papír kocka alakúra fújódjon.
9. A lyukon keresztül töltsdmeg a kockát
vízzel, és a vízibomba támadásra kész!
Naczympolega teneksperyment?Złożonykształt zpapieru
jestwystarczającowytrzymały, byutrzymaćwodę, leczgdy
sięgo rzuci, siła zderzeniapowoduje rozdarciepapieru, a
energiawytworzonaprzy tymsprawia, żewodaeksploduje.
TowłaśnienaTOczekaliście!
Cosedějev tomtopokusu?Složenýpapírovýútvar jeprávě
taksilný, abyudržel vodu, alekdyžhohodíte, při přistání
se roztrhneaenergievytvořenádopadempřimějevodu
explodovat ven. To jstenečekali, co?!
Čosadejev tomtopokuse?Zloženýpapierovýútvar jepráve
taksilný, abyudržal vodu, alekeďhohodíte, pri pristávaní
sa roztrhneaenergiavytvorenádopadomspôsobí, ževoda
explodujevon. Tostenečakali, čo?!
Mi történikebbenakísérletben?Azösszehajtott papír elég
erősahhoz, hogymegtartsaabenne lévővizet. Haazonban
eldobod, abecsapódáserejétől szétszakadapapír és
kirobbanbelőleavíz. Bomba jó!
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook