Śmieciakowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09812 - page 7

UWAGAKWAŚNOŚLIMAKA: jeśli zagapiszsięna tenniesamowityefekt i zapomniszdobrzewycelować, przezco rozlejeszswój
sztucznyszlam, niemartwsię–dająsię łatwo zmyć z rąk, leczuważaj, gdyż zmycie ich zubrań, dywanów imebli jest jużdużo
trudniejsze– zanim zacznieszeksperymentować,wyłóżwszystkogazetami, anasiebie załóżstareubrania, otonasze radyna
łatwiejsze życie!
SLIMEJŠOVAPOZNÁMKA: Pokudse takpohroužítedopozorování tohotoúžasnéhoefektu, kterého jstesvědky, a zapomenete
dobřemířit apřelít všechensliz, nebojtese, slizsesnadnosmývá z rukou, alebuďteopatrní, protože zoblečení, kobercůa
nábytkuseodstraňujevelmi obtížně. Protonezapomeňtesvoupokusnou laboratoř, kdepokusprovádíte, pokrýt novinami, než
začnete, aoblečtesi staréoblečení. Pakbudeváš životmnohemsnažší!
SLIMEJŠOVAPOZNÁMKA: Pokiaľ sa takponorítedopozorovania tohtoúžasnéhoefektu, ktoréhostesvedkami, a zabudnete
dobremieriťapreliaťvšetoksliz, nebojtesa, slizsa ľahko zmýva z rúk, alebuďteopatrní, pretože zoblečenia, kobercova
nábytkusaodstraňujeveľmi obtiažne. Pretonezabudnitesvojepokusné laboratórium, kdepokusprevádzate, pokryťnovinami,
kým začnete, aoblečtesi staréoblečenie. Potombudeváš život oveľa ľahší!
POSHADTCSIGAMEGJEGYZÉSE:Haannyirabelemerülsza látottakba, hogyközbennemsikerül beletalálni egyikpohárból a
másikba, neaggódj,mert anyálkát könnyű lemosni akezedről. Vigyázzviszont,mert ruhákról, szőnyegről ésbútorokról nagyon
nehezen jön le, ezért akísérlet elkezdéseelőtt teríts leújságpapírt, ésakísérlet elvégzéseközbenviselj régi ruhát, amit nem
sajnálsz–ezt tanácsoljukabajokelkerülésére!
Po skończonej zabawie ze swoimimazistymi glutami, wyrzuć jedo kosza. Niewylewaj ichdo kanalizacji
ani do zlewu, chyba że chceszmiećniecodzienneproblemy z instalacjąhydrauliczną!
Když si pohrajete se svým slizkýmhlenem, vyhoďtehodo koše. Nenalévejtehodokanalizacenebo
dodřezu, jinakbudetemít brzy velmi podivný instalatérskýproblém!
Keďsapohráteso svojimslizkýmhlienom, vyhoďtehodokoša. Nenalievajtehodokanalizáciealebo
dodrezu, inakbudetemať skoroveľmi zvláštny inštalatérskyproblém!
Hamár nem játszol anyálkás ragaccsal, dobd ki akukába. Nea csapbaöntsd ki,mert akkor hívhatjátok
a vízvezeték-szerelőt!
Śluz, którywłaśnie został stworzony towłaściwieniezwykły polimer, który został tak stworzony na potrzeby tego zestawu, by działał w ten niesamowity sposób.
Wnaukowym żargoniemożna to ująć, że ślimaczy śluzwproszku łączyw sobie gąbczastewłaściwości polimerów poliakrylamidowychorazwłaściwości wiązań
molekularnych kopolimerówakrylowych. Brzmi skomplikowanie?Prostymi słowami można rzec, że ślimaczy śluzw proszku działa jak gąbka; wsiąkaweń dużowody
i cząsteczki łączą sięwdługie łańcuchy. Generalnie, można łatwo dostrzec, żemaź lgniedo siebie i jest bardzo sprężysta.
Nadszedł czas na śluz!
Sliz, který jsteprávě vyrobili, je skutečněmimořádný polymer, speciálně vyvinutý pro tento experimentální set, a chová se neobvyklým způsobem.
Názvoslovím velké vědy bychom tonazvali, žeHlemýždí sliz v prášku kombinujehoubovité vlastnosti polyakrylamidových polymerů smolekulárními spojovacími
vlastnostmi akrylových kopolymerů. Chápete, ne?Přeloženo do lidské řeči to znamená, že seHlemýždí sliz v prášku chová jako houba, natáhne do sebehodně
vody a spojujemolekuly do dlouhých řetězců. Vidíte, že lpí na sobě a je opravdu pružný.
Je čas slizu!
Sliz, ktorý stepráve vyrobili, je skutočnemimoriadny polymér, špeciálne vyvinutý pre tento experimentálny set, a chová saneobvyklým spôsobom. Názvoslovím
veľkej vedy by sme to nazvali, žeSlimáčí sliz v prášku kombinuje hubovité vlastnosti polyakrylamidovýchpolymérov smolekulárnymi spojovacími vlastnosťami
akrylových kopolymérov. Chápete, nie?Preloženédo ľudskej reči to znamená, že saSlimáčí sliz v prášku chováako huba, natiahnedo seba veľa vody a spája
molekuly dodlhých reťazcov. Vidíte, že lipnú na sebe a je skutočne pružný.
Je čas slizu!
A trutyi, amelyet most csináltál valójában egy különleges polimer. Ezt az anyagot kimondottan ehhez a készlethet alakították úgy, hogy szokatlanmódon viselkedjen.
A látottakhoz kapcsolódó tudományosmagyarázat az, hogy a csiganyál por a poliakrilamidpolimerek szivacsos jellegét ötvözi az akril kopolimerekmolekulaegyesítő
tulajdonságaival. Nem érted?Magyarul annyi az egész, hogy a csiganyál por úgy viselkedik, mint egy szivacs. Sok vizet szívott fel, és amolekulákat hosszú láncokká
egyesítette.Az anyag igazából saját magához tapad és nagyon ruganyos.
Csapjunkbele!
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook