Cobi.pl Informacje Newsy Oświadczenie w sprawie Bindeez

Oświadczenie w sprawie Bindeez

20-11-2007
 
PROCEDURA ZWROTU BINDEEZ


COBI S.A. jest dystrybutorem koralików Bindeez tylko na rynek polski i wszelkie zgłoszenia dotyczące koralików Bindeez zakupionych poza terytorium Polski powinny być regulowane na terytorium nabycia produktu.COBI Spółka Akcyjna
04-858 Warszawa, ul. Patriotów 193/195,
tel. 022 615-33-08/09
NIP:952-17-83-570; Regon: 013276278; KRS: 0000025310


Warszawa, 2007.11.20 godz. 12:00OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BINDEEZSzanowni Państwo,

W uzupełnieniu wcześniejszych danych o koralikach Bindeez:


Niniejszym informujemy, że w wyniku zleconych przez Cobi dodatkowych badań koralików Bindeez otrzymaliśmy z Instytutu Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu potwierdzenie obecności 1,4 butanodiolu w badanych próbach.

W uzupełnieniu do sprawozdania z badań numer 10/LBS/251/G/07 informujemy, że substancja 1,4 butanodiol ma szerokie zastosowanie w procesach przemysłowych, m. in. do farb i tworzyw sztucznych. Stosowanie tej substancji w produkcji nie jest zabronione, nie znajduje się ona również w „Wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).

Informujemy, że na opakowaniu zabawki znajduje się ostrzeżenie; „Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub wchłonięte. Nie spożywać! Zalecane dla dzieci powyżej 4 lat”
Przy przestrzeganiu wskazanych na opakowaniu, niezbędnych środków ostrożności zabawka nie stanowi zagrożenia.
Natomiast niewłaściwe zastosowanie zabawki, tj. połknięcie koralików, zależnie od ilości połkniętych elementów, może doprowadzić do utraty stanu świadomości lub spowodować uszkodzenie układu pokarmowego.

Przypominamy, że asortyment Bindeez został wycofany z rynku i zgodnie z procedurą zwrotu nowa, sprawdzona i ponownie zbadana partia koralików Bindeez wolna od składnika 1,4 butanodiol będzie dostępna do wymiany w drugiej połowie grudnia. Obecnie rozpoczęto testową produkcję według nowej udoskonalonej receptury dodatkowo wzbogaconej o gorzki składnik zniechęcający dzieci do ewentualnego, przypadkowego spożycia koralików.

W przypadku wątpliwości i pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu 022 6157064 wew. 101.


Z poważaniem,

Urszula Siedlecka           Robert Podleś
Wiceprezes Zarządu       Prezes Zarządu


Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.